ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA / WM  Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o.

Urbanistyka, analizy terenu lokalizacji obiektów

Wykonujemy analizy urbanistyczne dotyczące warunków lokalizacji inwestycji, obliczenie ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowych obiektów, lokali, powierzchni użytkowych mieszkań [PUM] jakie można zrealizowac w obwiązujących ograniczeniach zabudowy wynikających z warunków zabudowy lub ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, czy też uwarunkowań indywidualnych inwestora np przy etapowej realizacji inwestycji.

Wykonujemy analizy zacienienia i przesłaniania dla projektowanej zabudowy jak i wynikających z sąsiedniej zabudowy dla określonego dnia w roku i precyzyjnie dla określonej geograficznie lokalizacji. Tworzymy komputerowe modele sąsiedztwa by optymalnie wpisać nową zabudowę w lokalne uwarunkowania.

Analiza zabudowy terenu browaru w Gdańsku Wrzeszczu wokół zabytkowego zespołu budynków  

 Nowa zabudowa - uzupełnienie osiedla Zaspa w Gdańsku

Analiza nasłonecznienia i zacieniania

       

Analiza urbanistyczna zabudowy mieszkaniowej w celu obliczenia maksymalnej ilości PUM (metrów powierzchni użytkowej mieszkań) w ograniczeniach wynikajacych z planu zagospodarowania przestrzennego. W wyniku analizy inwestor otrzymuje informacje ile uzyska mieszkań małych, średnich i dużych dla z góry przyjętego klucza proporcji ich ilości na osiedlu.  Naszym zadaniem jest również zaproponowanie układu zabudowy spełniającego założenia urbanistyki społecznej i zabudowy w skali człowieka, która będzie atrakcyjna dla klientów w porównaniu do oferty konkurencji.   

PLANY ZABUDOWY MIASTA, ANALIZY

Plan Malborka

© 2013-2021 WM Pracownia Projektowania Miasta. Wszystkie prawa zastrzeżone.