ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA / WM  Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o.

Przebudowy, rozbudowy, modernizacje

Projekt referencyjny - Przebudowa hal garażowych na Pomorski Park Naukowo - Technologiczny

prezentacja 

Oferujemy projekty przebudowy i rozbudowy obiektów budowlanych, w tym, przebudowy i rozbudowy zabytków oraz projekty, gdy zabudowa jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Przygotujemy inwentaryzację obiektu zabytkowego, ekspertyzy, oceny stanu jego konstrukcji, zaproponujemy sposób wzmocnienia i przebudowę w ścisłym kontakcie z konserwatorem zabytków spełniając wymagania funkcjonalne użytkownika. Rozbudowa zabytku wykonana zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi nie będzie imitacją architektury przeszłości, a dobudowana forma w zestawieniu ze starym obiektem będzie wyrażała szacunek dla uznanych wartości historycznych i kulturowych konserwowanego obiektu.

 Przebudowa domu wiejskiego na rezydencję letniskową. - publikacja "Wpisany w krajobraz" murator 09/2013 r.

Wygląd obiektu przed przebudową i rozbudową ...

i efekt po modernizacji i rozbudowie

Rozbudowa i przebudowa domu w Gdańsku

© 2013-2021 WM Pracownia Projektowania Miasta. Wszystkie prawa zastrzeżone.