ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA / WM  Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o.

Adaptacje obiektów zabytkowych, rozbudowy i przebudowy

Przebudowa zabytkowych koszar w Ostródzie na Centrum Użyteczności Publicznej - na siedziby i zaplecze dla organizacji pozarządowych - inwestycja finansowane z funduszy UE.

Zabudowa Wyspy Spichrzów w Gdańsku

Obiekt mieszkalno - usługowy.

Irish Pub w Gdańsku - adaptacja średniowiecznej piwnicy na lokal gastronomiczny

© 2013-2021 WM Pracownia Projektowania Miasta. Wszystkie prawa zastrzeżone.