ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA / WM  Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o.

Nasze motto - nowoczesna architektura w realiach planowanej inwestycji

Projektujemy architekturę według zasad Witruwiusza, w ludzkiej skali, stosujemy złoty podział w przestrzeni, harmonię piękna łączymy z wymogami funkcjonalnymi i racjonalności budowy, dobrych technologii i zatwierdzonego kosztorysu. Dbamy o zachowanie tradycji i poczucie piękna w rozwoju architektury.

Tworzymy projekty ściśle według potrzeb inwestora, by realizacja przebiegała zgodnie z zaplanowanym budżetem. Architektura przez nas tworzona jest wartością dodaną, która robi różnicę. Nasze rozwiązania architektoniczne wyróżniają obiekty naszych inwestorów, co potwierdzają liczne nagrody jakie otrzymali za zrealizowane obiekty.

Znaleźliśmy się w gronie " KREATORZY BUDOWNICTWA 2012 ROKU".

KREATORZY BUDOWNICTWA 2012 

© 2013-2021 WM Pracownia Projektowania Miasta. Wszystkie prawa zastrzeżone.