ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA / WM  Pracownia Projektowania Miasta Sp z o.o.

Inwentaryzacje

Wykonujemy inwentaryzacje obiektów budowlanych, budynków, domów, w tym obiektów zabytkowych. Wykonujemy oceny, ekspertyzy stanu technicznego obiektów, wydajemy opinie co do możliwości ich przebudowy i rozbudowy. Projekty uzgadniamy z konserwatorem zabytków.

Budynek w Sopocie przy Al. Niepodległosci 725 opracowanie inwentaryzacji i ekspertyzy do projektu adaptacji i przebudowy na lokal użytkowy.

© 2013-2021 WM Pracownia Projektowania Miasta. Wszystkie prawa zastrzeżone.